نمایش 1–8 از 29 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلوزانتل ( هپاتک ) 500 – Closantel ( Hepatec ) 500

330,000 تومان
موارد مصرف: گوسفند ، بز و گاو: ترماتودها: فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، (کرم‌هاي‌ كبدي‌) نماتودها:  شابرتيااووينا، اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم‌ و همونکوس (شامل‌ سويه‌هاي‌ مقاوم‌ به‌ بنزايمیدازول‌ها وآيورمكتين‌) بندپايان‌ و لاروها: استروس‌ اوويس‌، لوسيلياكوپرينا، هيپودرما بوویس‌ و هيپودرمالينه‌ آتوم‌ سگ: اين‌ دارو را مي‌توان‌ در سگ‌ عليه‌ شكل‌ بالغ‌آنكيلوستوما‌ كانينوم‌ به‌كار برد اما بر روي‌ لاروسوماتيك‌ اين‌ نماتود مؤثر نيست‌. اين‌ دارو در تك‌ دوزخوراكي‌ mg/kg15 بر روي‌ تمامي‌ مراحل‌ بالغ‌ فاسيولاهپاتيكا مؤثر است‌. همچنين‌بر‌ مراحل‌ نابالغ‌ این کرم‌ (از 5 هفتگي‌ به‌ بعد) تا حدود 90 درصد مؤثرمي باشد.
‌مقدار و روش‌ مصرف:‌ دز mg/kg5 اين‌ دارو (نصف‌ بلوس‌ به‌ ازاي‌ هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌  زنده دام‌) بر روي‌ انگل‌هاي‌ زير مؤثر است‌: گاو: فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، همونكوس‌پلاسئی‌، بونوستومم‌، فلوبوتومم‌، اوزوفاگوستومم ‌رادياتوم‌. گوسفند و بز: همونكوس‌ كنتورتوس‌، ،اوزوفاگوستومم‌ استروس‌ اوويس‌ ‌.
دز mg/kg10 اين‌ دارو (يك‌ بلوس‌ به ازای‌ هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام‌) باعث‌ از بين‌رفتن‌ انگل‌هاي‌زير مي‌شود: گاو: هيپودرمابوويس‌، هيپودرما لينه‌ آتوم.‌ گوسفند و بز: فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، گايجرياپاكيسليس‌، شابرتيااووينا، اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم.
درموارد آلودگي‌ به‌ انگل‌هاي‌ زير بايد از دوز mg/kg 15 (5/1 بلوس‌ به ازای هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌) استفاده گردد: گوسفند: فاسيولوئيدس‌ مگنا، لوسيلياكوپرینا.

ایورژن – Ivergen

1,000 تومان
ضد انگل داخلی، ضد انگل خارجی ، جهت درمان گوسفند ، بز ، اسب
نحوه مصرف: دوز توصیه برای هر ۱۰۰ کیلوگرم وزن بدن ، ده میلی لیتر

تریکلابندازول 250 میلی گرمی – Triclabendazole 250 mg

1,000 تومان
مقدار مصرف: بز: mg/kg 5 وزن بدن. گوسفند: mg/kg10 وزن بدن ( یک بولوس 250 میلی گرمی به ازای هر 25 کیلوگرم وزن دام). گاو و اسب: mg/kg 12 وزن بدن ( 2 بولوس 250 میلی گرمی به ازای هر 40 کیلوگرم وزن دام). حداکثر میزان مصرف آن در گوسفند mg/kg200 ( 20 برابر دوز درمانی دارو) می باشد، ولی در این مورد برای بز و گاو گزارش معتبری منتشر نشده است. ضمنا تریکلابندازول را می توان به حیوانات آبستن، تحت استرس و جوان نیز تجویز نمود.
روش مصرف : معمولا بولوس تریکلابندازول را از طریق خوراکی به کمک بولوس خوران و یا خرد کردن بولوس  و افزودن کمی آب به آن مصرف می نمایند. دارو در فاسیولوزیس حاد و تحت حاد و مزمن گاو، گوسفند و بز به خوبی موثر می باشد.

پرازیکوانتل 50 میلی گرمی – Praziquantel 50 mg

95,000 تومان
موارد مصرف: پرازیکوانتل برای درمان دیپیلیدیوم کانینوم، تنیا پیزیفورمیس و اکینوکوکوس گرانولوزیس در سگ ها و دیپیلیدیوم کانینوم و تنیا تنیافورمیس در گربه ها مصرف می شود. دوز واحد معمولا موثر است، پرازیکوانتل دارای اثرات قابل توجهی بر علیه تمام گونه های کرمهای نواری( بالغ و نابالغ) می باشد. همچنین اثرات خوبی بر اشکال لاروی کرمهای نواری دارد. پرازیکوانتل بر علیه کرمهای نواری نشخوارکنندگان، طیور و حتی بعضی از انواع کپلک موثر است. تمام گونه های مونیزیا، استیلزیا، آویتلینا گوسفند و بز را با مقادیر مناسب می توان دفع نمود. کرمهای پهن روده ای فاسیولوپسیس بوسکی نیز با استفاده از این دارو درمان شده اند. کرمهای پهن پوستی جیروداکتیلوس اکولئاتوس را نیز می توان به طور موفقیت آمیزی درمان نمود. اثر بخشی کاملی را در دام در مرحله واسطه کرم کدوی انسان (تنیا ساژیناتا) دارد. پرازیکوانتل بر علیه کلیه مراحل رشد تعدادی از انگلهای روده ای دیگر نظیر اکینوکوکوس گرانولوزوس، تنیا اویس، تنیاهیداتیژنا، تنیا پیزیفورمیس، تنیاهیداتیژنا، تنیافورمیس، مولتیسپس مولتیسپس، و دیپیلیدیوم کانینوم موثر است. همچنین پرازیکوانتل برای دفع مزسستوئیدس کورتی، اکینو کوکوس، مولتی لکولاریس، اسپیرومترامانسونوئیدس، دیفیلوبوتریوم اریناسی و کپلک ریوی پاراگونیموس موثر است.
 مقدار و روش مصرف: سگ و گربه: 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن: وزن زیر 10 کیلوگرم        نصف قرص وزن معادل 10 کیلوگرم        1 قرص وزن 20-11 کیلوگرم         2 قرص وزن 30-21 کیلوگرم        3 قرص گوسفند و بز: 15-10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن طیور: 10 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

كلوزانتل‌ 500 ميلي‌گرمي‌ – Clozantel 500 mg

1,000 تومان2,000 تومان
موارد مصرف: گوسفند ، بز و گاو: ترماتودها: فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، (کرم‌هاي‌ كبدي‌) نماتودها:  شابرتيااووينا، اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم‌ و همونکوس (شامل‌ سويه‌هاي‌ مقاوم‌ به‌ بنزايمیدازول‌ها وآيورمكتين‌) بندپايان‌ و لاروها: استروس‌ اوويس‌، لوسيلياكوپرينا، هيپودرما بوویس‌ و هيپودرمالينه‌ آتوم‌ سگ: اين‌ دارو را مي‌توان‌ در سگ‌ عليه‌ شكل‌ بالغ‌آنكيلوستوما‌ كانينوم‌ به‌كار برد اما بر روي‌ لاروسوماتيك‌ اين‌ نماتود مؤثر نيست‌. اين‌ دارو در تك‌ دوزخوراكي‌ mg/kg15 بر روي‌ تمامي‌ مراحل‌ بالغ‌ فاسيولاهپاتيكا مؤثر است‌. همچنين‌بر‌ مراحل‌ نابالغ‌ این کرم‌ (از 5 هفتگي‌ به‌ بعد) تا حدود 90 درصد مؤثرمي باشد. ‌مقدار و روش‌ مصرف:‌ دز mg/kg5 اين‌ دارو (نصف‌ بلوس‌ به‌ ازاي‌ هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌  زنده دام‌) بر روي‌ انگل‌هاي‌ زير مؤثر است‌: گاو: فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، همونكوس‌پلاسئی‌، بونوستومم‌، فلوبوتومم‌، اوزوفاگوستومم ‌رادياتوم‌. گوسفند و بز: همونكوس‌ كنتورتوس‌، ،اوزوفاگوستومم‌ استروس‌ اوويس‌ ‌.
دز mg/kg10 اين‌ دارو (يك‌ بلوس‌ به ازای‌ هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام‌) باعث‌ از بين‌رفتن‌ انگل‌هاي‌زير مي‌شود: گاو: هيپودرمابوويس‌، هيپودرما لينه‌ آتوم.‌ گوسفند و بز: فاسيولاهپاتيكا، فاسيولاژيگانتيكا، گايجرياپاكيسليس‌، شابرتيااووينا، اوزوفاگوستومم‌ كلمبيانوم. درموارد آلودگي‌ به‌ انگل‌هاي‌ زير بايد از دوز mg/kg 15 (5/1 بلوس‌ به ازای هر 50 كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌) استفاده گردد: گوسفند: فاسيولوئيدس‌ مگنا، لوسيلياكوپرینا. نكات‌ قابل‌ توجه‌: پيشنهاد مي‌شود در دام‌هاي‌شيروار مصرف‌ دارو در زمان‌ خشكي‌ انجام‌ شود.

آلبندازول‌ 600 ميلي‌گرمي‌ – Albendazole 600 mg

140,000 تومان
موارد مصرف‌: آلبندازول‌ تنها داروي‌ ضدکرم ازگروه‌ بنزايميدازول‌هاست‌ كه‌ داراي‌اثرات‌ قابل‌ توجه‌ برروي‌ تخم‌، لارو، نوزادهای خفته و مرحلة‌ بلوغ‌ تمام‌ نماتودهای‌هاي‌ گوارشی ( همونکوس کونتورتوس، استرتاژیا ،تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس،کوپریا،اوزوفاگوستومم، شابرتیا اوینا، تریشوریس اوویس)، نماتودهای تنفسی‌(دیکتیوکالوس فیلاریا و پروتوسترونژیلوس)، سستودهای لوله گوارش( مونیزیا و تیزانیه زیا، آوتیلینا )و ترماتودهای کبدی(فاسیولا)در نشخوارکنندگان می باشد. دايورم‌ 600 ميلي‌گرمي‌ درگاو و گوساله‌ كاربرد بيشتري‌ دارد.
مقدار و روش‌ مصرف‌: براي‌ از بين‌ بردن‌ انواع‌ كرم‌هاي‌ گرد لوله گوارش‌ و تنفس‌، تخم‌ و لارو آنها، مونيزيا و تیزانیه زیا(اسكولكس‌ و بندها) در گوساله و گاو، 5/7 ميلي‌گرم‌ آلبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌دام (هر بولوس‌ براي‌ 80 كيلوگرم‌ وزن‌) تجویز می گردد. براي‌ از بين‌ بردن‌ كپلك‌ بالغ‌ و تخم‌ كپلك‌، 15 ميلي‌گرم‌آلبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام (هر بولوس‌ براي‌ 40 كيلوگرم‌ وزن‌) تجویز می گردد.

آلبندازول‌ 152 ميلي‌گرمي‌ – Albendazole 152 mg

65,000 تومان
موارد مصرف‌: ‌آلبندازول‌ تنها داروي‌ ضدکرم ازگروه‌ بنزايميدازول‌هاست‌ كه‌ داراي‌اثرات‌ قابل‌ توجه‌ برروي‌ تخم‌، لاروهای در حال رشد، نوزادهای خفته و مرحلة‌ بلوغ‌ تمام‌ نماتودهای‌هاي‌ گوارشی ( همونکوس کونتورتوس، استرتاژیا ،تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس،کوپریا،اوزوفاگوستومم، شابرتیا اووینا، تریشوریس اوویس)، نماتودهای تنفسی‌(دیکتیوکالوس فیلاریا و پروتوسترونژیلوس)، سستودهای لوله گوارش( مونیزیا و تیزانیه زیا )و ترماتودهای کبدی( فاسیولا)در گوسفند و بز می باشد.
مقدار و روش‌ مصرف‌: گوسفند: براي‌ از بين‌ بردن‌ انواع‌ كرم‌هاي‌ گرد لوله‌ گوارش‌ وتنفس‌، تخم‌ و لارو آنهاو كرم‌هاي‌ پهن‌لوله گوارش، 5 ميلي‌گرم‌آلبندازول‌ به‌ ازاي هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ (هربولوس‌ براي‌ 30 كيلوگرم‌ وزن‌زنده دام) تجویز گردد. براي‌ از بين‌ بردن‌ كپلك‌ بالغ‌ و تخم‌ كپلك‌، 5/7ميلي‌گرم‌ آلبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ (هر بولوس‌ براي‌ 20 كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌) تجویز گردد. بز: دوز درمانی در بز 1.5 برابردوز درمانی در گوسفند می باشد.