تیم دارویاب

دارویاب دام از بهترین کارشناسان و مشاوران در این عرصه بهره مند است.

رضا غلامی

مسئول فروش

زهرا امینی

مدیر اجرایی

ندا امینی

بازاریاب